שמן מיוחד לשימון הלגר של הפטפון מיכל זכוכית כולל פיפטה מכיל 22 מל שמןמוצרים קשורים