TD 124 DD Anniversary תוכנן לכבבוד שנת ה 140 להקמתה של טורנס. ומיוצר במהדורה מוגבל של 140 יחידות. להבדילמהפטיפון טורנס TD 124 DD בגרסה הרגילה, דגם זה מגיע עם זרוע וראש שגם הם מיוצרים במהדורה מוגבלת.


68700 

מוצרים קשורים