רמקול Legacy Valor


רמקול רצפתי מוגבר כולל פרוססור Wavelet